Yerli ceviz fidanı çeşitleri; Şebin, Bilecik, Yalova 1,3 ve 4, Kaman 1 ve 5, Şen, Maraş Sütyemez, Kırmızı ceviz fidanı, Yavuz 1 olarak bilinmektedir.

Yerli Ceviz Fidanı Özellikleri

Ülkemizde yetiştirilen ceviz fidanları yerli ceviz fidanları ve yabancı ceviz fidanları olarak iki gruba ayrılmaktadır.

Her iki çeşitte de yetiştirilen ceviz fidanı sayısı oldukça fazladır. Yerli ceviz fidanları, yabancı cinslere göre daha kaliteli olmakla birlikte maddi değer açısından da daha yüksektir.

Yerli Ceviz Fidanı Çeşitleri

Yerli ceviz fidanları 4 çeşide ayrılmaktadır. Bazı çeşitler yine kendi içlerinde ayrılmışlardır.

Şebin Ceviz Fidanı, verim yüksek olan ceviz çeşitlerinden. Ülkemizde kıyı bölgeler hariç yetiştirilmeye uygun olan fidanın, tozlayıcıları Bilecik ve Yavuz-1 ceviz fidanlarıdır. Yayvan bir şekilde gelişim göstermektedir. Ceviz kurduna ve kuraklığa karşı hassas bir çeşittir.

Bilecik Ceviz Fidanı,
kıyı bölgeler haricindeki bütün bölgelere uyum sağlayan bir çeşittir. Çok sık tercih edilen Bilecik ceviz fidanının meyve kalitesi yüksek olup, ilkbahar mevsimindeki geç donlardan etkilenmemektedir. Tozlayıcı çeşitleri Şebin ve Yalavo-3 ceviz fidanlarınıdır.

Yalova Ceviz Fidanı, daha çok kıyı bölgelerde tercih edilmesinin yanı sıra karasal iklimde de yetiştirilebilir. Erken çiçeklenen çeşit, dik ve yayvan bir gelişim göstermektedir. Kendi içinde ayrılan Yalova ceviz fidanının 1,2,3 ve 4 çeşitleri bulumaktadır.

Kaman Ceviz Fidanı, kıyı bölgeleri hariç tüm bölgelerde yetiştirilebilen bir çeşittir. Her yıl aynı verimi sağlayan Kaman ceviz fidanları, ilkahar geç donlarından etkilenmezler. Kaman 1 ve 5 çeşitleri bulunmaktadır.

Gültekin 1 Ceviz Fidanı, tüm bölgelerde yetiştirilmeye elverişlidir. Şebin ve Bilecik çeşidi ceviz fidanlarıyla tozlanır ve geç donların yaşandığı bölgelerde için tavsiye edilmektedir. Dik ve kuvvetli bir gelişim göstermektedir. Meyvesinin kalitesi yüksektir.

Yavuz Ceviz Fidanı, tüm bölgelerde yetiştirilmeye uygundur. Şebin, Yalova-3 ve Bilecik ceviz fidanı çeşitleri ile tozlanabilmektedir.

Kaplan 86 Ceviz Fidanı, dik ve yayvan bir şekilde gelişim göstermektedirler. Meyve salkımlar 2'li ya da 3'lü olur. Normal ceviz meyvelerine oranla daha büyüktür. Yalova 1 ve Yalova 3 çeşitleriyle tozlanabilir. Kıyı bölgelerde 0-800 m rakım arasında yetiştirilmesi daha uygundur.

Oğuzlar 77 Ceviz Fidanı, verimi yüksek fidan çeşitlerindendir. Erken çiçek açan çeşidin iç randıman oranı yüksektir.

Kırmızı Ceviz Fidanı, her bölgede yetiştirilmeye uygundur. Her mevsim dikilebilme özelliğine sahip olan çeşit, 1200 rakıma kadar dikilebilmektedir. -25 derece soğuğa kadar dayanbilen kırmızı ceviz fidanının meyveleri ince kabukludur.

şebin   bilecik   yalova1